Мисијa, визија, цели и вредности - Challenger

Мисијa, визија, цели и вредности

Само мотивирана и здружена заедница може да донесе промени

  1. Мисија: Ние создаваме општествено одговорна заедница која создава позитивна промена преку развивање на подобри индивидуални навики.
  2. Визија: Сите луѓе ќе живеат во одржливи и зелени заедници/општества.
  3. Нашата цел: Challenger создава наратив дека одржливите и зелени заедници не се повеќе привилегија, туку реалност за секој поединец.
  4. Вредности:
  • Иновативност - Апликација која те предизвикува да направиш нешто добро за себеси и за околината.
  • Афирмација: Тоа што го правиме заедно е важно за сите нас и за природата.
  • Мотивација да поттикнеме позитивна промена.
  • Challenger e потврда дека сите ние правиме нешто добро за околината
  • Посветеност за создавање на подобра иднина
  • Тимска работа: Вие го инспирирате нашиот тим да го развиваме нашиот бизнис на начин што не прави сите горди